Nazorg kanaalvulling

1. Pijn
- Het is normaal dat na de behandeling de tand of de regio rond de tand pijnlijk kan aanvoelen. Deze pijn kan twee à drie dagen aanhouden. Om deze periode te overbruggen kunt u pijnstiller ontstekingsremmer nemen (Nurofen 400 mg, Brufen Forte).
- Een drukgevoelige pijn, bv. Bij het kauwen kan drie weken aanhouden. Ook hier kunt u een pijnstiller nemen indien u dit nodig acht.

2. Mogelijke complicaties
- Breuk van de tand
Na de behandeling is de tand verzwakt, daarom is het heel belangrijk om voorzichtig te zijn bij het kauwen. Bij te grote krachten bestaat het risico dat de tand breekt. Indien de breuk doorloopt tot in de wortel is de tand verloren en zal verwijdering noodzakelijk zijn.
- Het uitblijven van genezing
Algemeen wordt aanvaard dat bij een vitale behandeling het slagingspercentage 85 % bedraagt, bij een herbehandeling daalt dit percentage naar 75 %.

Wat zijn dan de mogelijkheden bij het uitblijven van genezing?
A. Stabiele ontsteking, geen pijn
- Indien de bestaande ontsteking niet uitbreidt en er geen pijnklachten zijn is opvolging de boodschap.
B. Een toenemende ontsteking, met pijn of zonder pijn
- Indien de ontsteking groter wordt, gepaard gaande met pijn of zelfs geen pijn, is een behandeling noodzakelijk. Deze behandeling kan een verwijdering zijn van de tand, een curettage in het bot of zelfs een herbehandeling van de uitgevoerde behandeling.

top