Parodontologie

Parodontologie is bloedend wegtrekkend tandvlees en loskomen tanden.

HET IS MOGELIJK TANDVLEESINFECTIES TE STOPPEN EN VOORGOED ONDER CONTROLE TE HOUDEN. JE EIGEN TANDEN REDDEN IS VEILIGER, GEZONDER, NATUURLIJKER, GOEDKOPER, MINDER PIJNLIJK EN BETER DAN ZE TE VERLIEZEN EN PROTHETISCH TE MOETEN VERVANGEN.

Wij gebruiken hiervoor het BOST protocol, ontwikkeld door de Amerikaanse parodontoloog William Hoisington. De behandelingsmethode BOST (Bone One Session Treatment) creëert de omstandigheden die het lichaam toelaten het genezingsproces op gang te brengen, net zoals een gips nodig is om een gebroken been te laten helen. Deze methode stimuleert de genezing en de regeneratie van het tandvlees en het tandbeen. Dit is al succesvol gebleken in enkele duizenden behandelingen.

Dit is een volledige behandeling in één dag, dit wil zeggen dat alles wat meestal in vier zittijden verdeeld over weken gebeurt, nu in een dag afgewerkt wordt.

In tegenstelling tot wat men zou denken geeft dit minder ongemakken. Practisch gezien verdelen wij de twee tot maximaal vijf uur over vier tot vijf periodes van minder dan een uur met pauzes ertussen, en jarenlange ervaring heeft getoond dat dit voor iedereen zonder overdreven stress haalbaar is.

De resultaten van dit behandelprotocol zijn veel beter omdat door het in één keer behandelen van de hele mond, ongeveer 99% van de bacterien ineens verwijderd worden. Dit voorkomt herinfectie door de bacterien afkomstig van de nog niet behandelde kanten.

Wij leren je een nieuwe mondhygienetechniek,met deze methode breng je extra zuurstof (lucht) onder je tandvlees. Daarom noemen wij deze methode "aeroob", en de bacterien die het tandvlees aanvallen zijn 99% "an-aeroob", zij houden niet van zuurstof. Telkens wij een zuurstofrijke omgeving onder het tandvlees creëren maken wij het die bacterien extra lastig, en als wij dat dagelijks doen krijgen zij geen kans meer om ons tandvlees en bot schade toe te brengen.

Voordelen van de BOST minimaal invasieve, aërobe, parodontale behandeling.

1. Geen snijden of naaien, dus minder napijn.
2. Mondhygiëne kan de volgende dag al vlot hernomen worden.
3. Bij chirurgische behandeling wordt de bloedcirculatie afgesneden tot op het beenoppervlak. Het botoppervlak wordt ook aan de lucht blootgesteld, dit veroorzaakt uitdroging van de botcellen, waardoor ze afsterven en bot verloren gaat. Als het tandvlees gerekt wordt blijft het bot vochtig en beschermd voor uitdroging en wordt de bloedcirculatie niet onderbroken. Daardoor gaat geen bot verloren en is een andere bron van ongemakken voorkomen.
4. Het tandvleesweefsel behoudt bijna zijn originele hoogte, zodat de esthetiek optimaal blijft en overgevoeligheid minimaal blijft.
5. Geen snijwonde en geen botuitdroging heeft als gevolg dat het immuunsysteem onmiddellijk op regeneratie kan overschakelen, in plaats van eerst tijd te moeten besteden aan trage wondheling met vorming van littekenweefsel. Ook wordt bacteriële besmetting van afgestorven (necrotisch) weefsel vermeden. Regeneratieve heling betekent dat ontsteking snel verdwijnt.
6. Als later een kleine aanvullende behandeling nodig blijkt gebeurt dit door nog eens rekken, dit heeft geen verdere negatieve gevolgen.
7. Tanden met vergevorderd botverlies staan vaak los, van het standpunt van chirurgische behandeling worden zij als verloren beschouwd. Na een BOST behandeling komen zij dikwijls terug vast kunnen dan toch nog gered worden. Dit is mogelijk doordat er winst in bothoogte is en ook in botdensiteit, met ook hervorming van het corticale bot. (de harde buitenste beenlaag)
8. Weefsel rekken is sneller en niet traumatisch, daardoor kan de hele mond in een behandeling afgewerkt worden. Zo wordt herinfectie geminimaliseerd omdat ALLE tanden van bacteriën gezuiverd werden in dezelfde zittijd.
9. Als esthetisch kroon en brug werk en implanten nodig zijn, dan kan dit werk sneller begonnen worden omdat het genezingsproces veel sneller verloopt en er terug een gezonde basis is.
10. Doordat de hele behandeling enkel maar lang is, maar niet traumatisch, is normaal geen zware pijnmedicatie nodig, een gewone pijnstiller op de avond na de ingreep volstaat, maar is dikwijls ook niet nodig. Er is geen werkongeschiktheid. Ook is er minder overgevoeligheid dan met andere technieken, zodat de behandeling optimaal verdragen en positief beoordeeld wordt, wat de heling bevordert.
11. Er is minder nood aan tandsteenreinigingen na de behandeling. Dit komt enerzijds doordat ongeveer 99% van de plaque vormende bacteriën van onder het tandvlees verwijderd werden, maar vooral omdat terug een stevige verbinding (‘atttachment’) gevormd wordt tussen tandvlees en tandwortel. Daardoor hebben de bacterien geen plaats meer om zich te ‘verstoppen’ en te kweken in zuurstofarme omgeving. Tandsteen wordt gevormd doordat ons speeksel de plaque die door bacteriën gevormd werd, nadien ‘verkalkt’. Dit "verkalken" is in feite "mineraliseren" en is een van de belangrijke functies van het speeksel: het voortdurend herstellen van het tandglazuur dat door zuur voedsel zoals bijvoorbeeld vruchten en vruchtensappen ontkalkt wordt. Mocht dit niet gebeuren zou ons tandglazuur zeer snel verdwijnen.
12. Eens dat de genezing voltooid is, is het resultaat doorgaans stabieler, omdat er terug een stevig ‘attachment’ (verbinding tussen tandvlees en wortel) gevormd wordt. Volledige heling, met tanden die terug vastzitten en een beet die stevig aanvoelt; tandvlees dat terug gezond, vast en veerkrachtig is, zonder pockets en zonder bloeden: dit alles samen neemt de psychologische stress weg. (De patiënt maakt zich zorgen over hoe de ziekte evolueert en of de bacteriën via de bloedstroom in zijn lichaam verspreid worden)

Het elimineren van de ontsteking blijkt ook het tandenknarsen en opeenklemmen sterk te verminderen. Dit blijkt te werken als een ‘jeuken’ dat men (onbewust) wil wegwerken. Dit ‘jeuken’ zou kunnen verklaard worden als een poging om het stagnerende bloed van de ontsteking weg te werken. Door dit effect worden "night guards" (nachtbeschermers) meestal overbodig.

Parodontologie betekent 'de kennis van de weefsels rond de tand', het gaat om het gezond houden of terug gezond maken van het tandvlees en alle onderliggende ligamenten en het bot.
Net zoals bij een gebouw de funderingen het belangrijkste onderdeel zijn, zo zijn het tandvlees, de parodontale ligamenten en het bot rond de tandwortels het belagrijkste om de tanden is stand te houden, als deze het begeven komen de tanden los te zitten en kunnen ze zelfs uitvallen.
Daar komt nog bij dat de infecties en ontstekingsreacties die daar mee gepaard gaan een effect hebben op de hele gezondheid.
Parodontitis verhoogt de kas op hart en vaatziektes zoals hart- en herseninfarct, aneurysma's, endocarditis en klepletsels. Ook de kans op bronchitis en longontsteking verhoogt. Infertiliteit en verwikkelingen bij zwangerschap horen ook bij de lange lijst van gevaren.
Een van de eerste symptomen is bloedend tandvlees, dat begint oppervlakkig, maar kan geleidelijk dieper doordringen, en dan worden de ligamenten en het bot ook aangetast.

Wij hebben in 2004 en 2005 de bekende Amerikaanse parodontoloog William Hoisington uitgenodigd om ons zijn BOST techniek aan te leren. Negen jaar ervaring en honderden behandelingen hebben mij er meer en meer van overtuigd dat dit de meest efficiente behandelmethode is.

Veel mensen zouden hun tanden kunnen behouden door deze nieuwe ‘zachte’ techniek die bovendien een heilzaam effect heeft op het volledige lichaam. Gezond tandvlees is van vitaal belang voor onze algemene gezondheid en ons welzijn, dit wordt door vele studies gestaafd.
Parodontale ziektes beginnen op een ogenblik dat de doeltreffendheid van ons afweersysteem niet optimaal is. Op een dergelijk ogenblik ontwikkelen zich agressieve (anaërobe) bacteriën in de ruimte onder het tandvlees rond de tandwortels. Het gevolg is een degenereren van het tandvlees en nadien ook het been. Deze bacteriën hebben ook een nefaste invloed op hartziekten, osteoporose, luchtwegen infecties, artritis, maagzweren, vroeggeboortes en onvruchtbaarheid.

De behandelingsmethode BOST (Bone One Session Treatment) creëert de omstandigheden die het lichaam toelaten het genezingsproces op gang te brengen, net zoals een gips nodig is om een gebroken been te laten helen. Deze methode stimuleert de genezing en de regeneratie van het tandvlees en het tandbeen. Dit is al succesvol gebleken in enkele duizenden behandelingen.

Zelfs losstaande tanden kunnen gered worden doordat zij opnieuw vastgroeien in het herstelde tandvlees en tandbeen. Gedaan met de gifstoffen die door de bacteriën afgescheiden worden en zich door het lichaam verspreiden. Deze nieuwe behandelingsmethode werd ontwikkeld door de Amerikaanse tandarts William Hoisington in samenwerking met een implant researchteam en een team orthopedische chirurgen, immunologen en celbiologen van de universiteit te Nice (Frankrijk).

Klassiek wordt de nadruk gelegd op het bestrijden van de bacteriën en het verminderen van de pockets. Het been werd in deze optiek beschouwd als een stuk marmer dat niet teruggroeit. Orthopedische chirurgen bekijken het been echter als iets wat geneest en teruggroeit als het de kans krijgt als wij de juiste omstandigheden creëren. Wij volgen deze zienswijze in onze behandeling van het tandvlees en tandbeen. Deze invalshoek geeft ons een nieuw inzicht in het behandelen van parodontale ziektes door ze te benaderen als een medisch probleem eerder dan een puur mechanisch probleem.

Wij hebben de procedure uitgebreid naar een totaalbehandeling van de hele mond in een enkele zittijd. Dit werkt veel beter dan de behandeling per kant in meerdere afspraken. Bij de ‘klassieke’ behandeling in meerdere afspraken zijn de niet behandelde kanten nog besmet en deze bacteriën verspreiden zich bijna onmiddellijk naar de behandelde zijde, dit zorgt uiteraard voor een minder goed resultaat. Tien jaar onderzoek aan de Universiteit van Leuven wees uit dat het resultaat bij een volledige behandeling in een zittijd ongeveer vier maal beter is.

De grote stap voorwaarts met deze nieuwe aanpak is de kwaliteit van de nieuwe aanhechting van het tandvlees aan de tandwortel. In plaats van een wondheling met littekenweefsel en een zwakke zogenaamde epitheliale verbinding tussen het tandvlees en de tandwortel, ontstaat een ‘stamcellen regeneratie’ met een volledig ander genezingsverloop dan ooit eerder gezien. Het resultaat is een zeer compact, gedeeltelijk gemineraliseerd acellulair aanhechtingsweefsel, dat buitengewoon resistent is aan ontstekingen.

DNA TEST:
Een laatste stuk van de puzzel is in sommige gevallen het toedienen van antibiotica om de ziektekiemen te doden. Dit blijkt in weinig gevallen nodig te zijn, meestal bekomen wij een volledige genezing zonder het toedienen van antibiotica. Om de bacteriën te identificeren wordt een papierstiftje (pijnloos) onder het tandvlees geschoven en vervolgens naar het labo gestuurd. Het labo identificeert de bacteriën door hun DNA te analyseren, net zoals mensen kunnen geïdentificeerd worden. Aan de hand van deze analyse weten wij welke antibiotica het meest efficiënt zijn, mochten zij nodig blijken. Wij maken niet systematisch gebruik van ontsmettingsmiddelen, deze vertragen namelijk de genezing en geven meer overgevoeligheid en ongemak na de ingreep.

NIEUWE MONDHYGIËNE:
Gedurende het genezingsproces gebruikt de patiënt een parodontale tandenstoker, deze bevordert de drainage tijdens de genezing, en verwijdert de kleverige laag die zich op de wortels vastzet. De patiënt voelt zelf hoe de aanhechting beter en sterker wordt. Hij hoort de tandenstoker het piepend geluid maken wanneer de kleverige laag van de wortels is verwijderd. Hij merkt ook dat zijn tandvlees stopt met bloeden en dat de pockets minder diep worden. Deze betrokkenheid van de patiënt bevordert de genezing en geeft hem/haar ook een idee van wat wij gedaan hebben en dat wij onze beloften nakomen. Wij laten toe dat de patiënt nakijkt wat wij deden en dat het resultaat goed is, en anderzijds zal hij of zij dan ook onmiddellijk weten als iets niet meer in orde is, dit zelfonderzoek is een enorme stap voorwaarts.
Zo kunnen wij een groot aantal patiënten heel wat toekomstige tandheelkundige ingrepen besparen. Patienten verkiezen het beste genezingsproces met een minimum aantal behandelingen.

top